Paikallinen paloturva-ammattilainen palveluksessasi
Sammutinhuolto J.Lankinen Oy
Urakoitsijantie 10, 06450 Porvoo
044 337 0661
019 524 9790

Poistumisreittimerkinnät

Teemme poistumisreittien tarkastuksia ja merkitsemme reittejä.

Rakennuksesta poistumisen tulee olla turvallista. Hyvin merkitty ja oikein suunniteltu poistumisreitti varmistaa turvallisen poistumisen rakennuksesta esimerkiksi tulipalon tai kaasuvuodon uhatessa.