Paikallinen paloturva-ammattilainen palveluksessasi
Sammutinhuolto J.Lankinen Oy
Urakoitsijantie 10, 06450 Porvoo
044 337 0661
019 524 9790

Pelastussuunnitelmat

Teemme lakisääteiset pelastussuunnitelmat mm. liike-, toimisto-, kokoontumis- tai asuinkiinteistöösi. Pelastussuunnitelmassa kartoitetaan yrityksen, laitoksen tai kiinteistön toiminnasta aiheutuvat riskit ja toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi