Paikallinen paloturva-ammattilainen palveluksessasi
Sammutinhuolto J.Lankinen Oy
Urakoitsijantie 10, 06450 Porvoo
044 337 0661
019 524 9790

Koulutus luo pohjan turvalliselle työpaikalle

Tulipalot on helpointa sammuttaa alkuvaiheessa ja sammutusvälineiden oikea käyttö on olennainen osa riskien minimointia. Koulutamme sinut ja työntekijäsi alkusammutuksen osaajiksi.

Työturvallisuuskorttikoulutuksemme luo pohjaa turvallisemmalle työpaikalle.